شماره هاي مرکزشبكه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند

                                                         شماره های مستقیم  
                                                       مرکز تلفن : 38755701 و 38756012 و 38755280
                                                        واحد مبارزه با بیماریها: 38753031
                                                       فاکس : 38755281
                                                       تلفن گویای ندای بهداشت: 149
                                                       شماره های voip:
                                                     7660-7059-7058-7057
                                                       
 
   جهت تماس با شبکه بهداشت و درمان فراشبند ابتدا شماره های مستقیم را شماره گیری نموده و سپس شماره داخلی خود را وارد نمایید. 
 
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
شماره داخلی
ردیف
نام و نام خانوادگی
شماره داخلی
1
رئیس
9
22
کارگزيني
234
2
امور عمومي
204
23
نگهبان
230
3
توسعه شبکه
218
24
دبيرخانه و ماشین نویسی
220
4
بهداشت دهان و دندان
218
25
انبار7128-7127
38757303l
5
رايانه و آمار
226
26
 تغذيه
213
6
مبارزه با بیماریها واگير38763031
217
27
واحد فنی عمران
237
7
زنجیره سرد
217
28
اپراتور تلفن
9
8
حسابدار وجمعدار اموال
246
29
اورژانس شهری و جاده ای
115
9
غير واگير
217
30
رابط درآمد و فرهنگی                             
231-232
10
بهداشت مدارس
216
31
اطلاعات درب ورودی شبکه
230
11
بهداشت خانواده
209
32
تاسیسات برق
230
12
آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
210
33
پایگاه بهداشتی غیرضمیمه
2144
13
بهداشت روان
216
34
پایگاه بهداشتی ضمیمه
5681
14
بهداشت حرفه ای
213
35
اورژانس احمدآباد -عسلویه
38760878
15
کارپردازی
235
36
نظارت بر درمان
226
16
آمار
227
37
رابط رفاهی،بیمه تکمیلی،حقوقی و امور قراردادها
223
17
امور آزمایشگاه مستقیم 5680
229
38
پزشک قانونی
-
18
مشارکت مردمی
227
39
VOIP  داخلی اورژانس فراشبند *
7121
19
حسابدار،حقوق دستمزد و رابط قرض الحسنه
245
40
VOIP  داخلی مرکز بهداشت فراشبند *
7122
20
حسابداري
239
41
VOIP  داخلی انبار فراشبند     *                                                  
7127-7128
21
بهداشت محيط
222
42
VOIP  داخلی بیمارستان امام هادی فراشبند      *                       
7021-7024
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ