شماره تلفنهای شبکه بهداشت و درمان فراشبند 

ابتدا یکی از شماره های مرکز تلفن را شماره گیری نموده سپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید.

38758126-38758125-38758124-38758123
38758833-38758844-38758855

فاکس
38755280

پست الکترونیک:
farshabake@sums.ac.ir

 
«شماره تلفن داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراشبند»

 
رديف
نام واحد
شماره داخلی
رديف
نام واحد
شماره داخلی
1
رئيس شبکه
211
23
مسئول ستاد گسترش
208-209
2
امور عمومي (معاون شبکه)
201
24
توسعه شبکه
214
3
درآمد و بیمه
212-213
25
پزشک خانواده
216
4
منشی مرکز تلفن و مسول دفتر ریاست
210
26
آموزش سلامت
231
5
مسئول حسابداری
236-215
27
بهداشت دهان ودندان و آمار
232
6
حقوق و دستمزد
207
28
کارشناس تغذیه
233
7
کارشناس حسابداری
206-208
29
نقلیه و کارپردازی
218
8
مسئول امورحقوقی، قراردادها،رفاهی،اشتغال
205
30
کارشناس کنترل مواد غذایی
234
9
دیبرخانه
224
31
معاونت غذا و دارو
 235
10
 تاسیسات و فنی
217
32
مبارزه با بیماریهای واگیر
237-238
11
فناوری اطلاعات
222-223
33
بهداشت محیط
203-204
12
سالن جلسات
225
34
ازدواج مردان
268
13
کارگزینی
220
35
ورزش مردان
269
14
حراست
244
36
تجهیزات پزشکی
270
15
مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
246
37
فرهنگی و روابط عمومی
264
16
بهداشت روان و مشارکت مردمی
247
38
ورزش زنان و زایمان طبیعی
265
17
نظارت بر درمان
226
39
مجمع خیرین
266
18
بهداشت مدارس
219
40
ازدواج زنان
271
19
بهداشت خانواده
221
41
نمازخانه
267
20
آموزش ضمن خدمت
202
42
اعلام حریق
239
21
بهداشت حرفه ای
240
 43
 
 
22
امور آزمایشگاه
 241
44
 
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-20 8:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ