برنامه حضور پزشک متخصص در درمانگاه بیمارستان ( تا پایان مهر ماه  96)

نوع تخصصشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنجشنبهجمعه
جراح عمومی


متخصص زنانصبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
صبح - عصر
دکتر صادقی
متخصص داخلی 
صبح - عصرصبح - عصرصبح - عصرصبح - عصرصبح - عصرصبح
دکتر معین
صبح 
دکتر معین
متخصص اطفال


متخصص اعصاب و روان
صبح
دکتر امدادی

متخصص سونو گرافی صبح و عصر
دکتر اتابکی
 صبح و عصر
دکتر اتابکی


تذکر: جهت نوبت دهی سونوگرافی همه روزه  صبح از ساعت 9 الی 14 به درمانگاه مراجعه نمایید.

 

جهت تماس با درمانگاه ابتدا شماره های 38758312 الی 38758315 را شماره گیری نمایید و بعد داخلی 258 را وارد نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-17 12:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ