وظایف متصدی پذیرش: 
دادن برگ راهنما به بیمار ، جهت آوردن مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده بستری
تماس با بیماران در مورد زمان مراجعه
                 تماس با پزشکان معالج و هماهنگی با آنان مبتنی بر پذیرش و بستری بیمار
                دریافت لیست بیماران تعیین وقت شده جهت زمان و ساعت مراجعه
                هماهنگی با بیماران تعیین شده جهت زمان و ساعت مراجعه
                دادن شماره پرونده به بیماران بدون سابقه مراجعه (بیمارانی که برای اولین بار مراجعه کرده اند )
                استخراج شماره پرونده بیمارانی که سابقه مراجعه دارند
                اخذ مدارک هویتی از بیماران (شناسنامه ، کارت ملی ) و ثبت مشخصات آنها در برنامه نرم افزاری یا فرمهای مخصوص پذیرش
                راهنمایی بیماران به بیمه ها در مورد تایید بیمه های درمانی
                 راهنمایی بیمار جهت واریز فرانشیز مربوطه
                ثبت مشخصات بیمار و تکمیل برگ پذیرش جهت اخذ رضایت نامه برای بستری شدن
                راهنمایی بیمار به بخش مورد نیاز جهت بستری با پرونده متشکله
                 تماس با بیمارانی که در لیست نوبت هستند ولی نوبت بستری آنها به تعویق افتاده است
                 تهیه و تنظیم آمار روزانه ،ماهانه و سالانه از تعداد مراجعین
                راهنمایی و آموزش کار آموزان رشته مدارک پزشکی
                بررسی آمار و همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی با کمیته های مربوطه
                شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و به کارگیری نتایج آن
                در انجام وظایف  محوله
                انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
                شرکت در کمیته های بیمارستانی
 
    متصدی پذیرش:
    مریم حیدری – کارشناس رایانه
   رضا قاسمی– دیپلم
  بهنام عزیزی– دیپلم
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ