-       گردآوری و تدوین برنامه های سالیانه مرکز و ارائه به ریاست مرکز.
-       گردآوری و تدوین گزارش سالیانه مرکز و ارائه به ریاست مرکز و مخاطبان
-       برگزاری سمینارهای تخصصی در امر اطلاع رسانی
-       انجام فعالیت های مربوط به شرکت کارکنان در سیمنارهای خارج از مرکز
-       کمک به کارکنان جهت ارائه مقاله در سمینارها و مجلات
-       ایجاد ارتباط منظم بین مدیران، کارکنان و ریاست مرکز و تلاش برای بهبود روابط آنان
-       برنامه ریزی بازدیدهای ریاست،  مدیران و سایر کارکنان مرکز از سایر سازمانها و مجامع
-       برنامه ریزی بازدیدهای افراد خارج از مرکز؛ از مرکز
-       جمع آوری و تحلیل نظرات مخاطبین مرکز و مشتریان ، ارائه پیشنهاد برای بهبود آن و ارائه به ریاست مرکز
-       سنجش افکار کارکنان مرکز در زمینه های مختلف و ارائه نتایج به ریاست و سایر مدیران مرکز
-       ارائه اطلاعات لازم به مراجعین مرکز درباره اهداف ، فعالیت ها و خدمات مرکز
-       راهنمایی مراجعین مرکز
-       جمع آوری و تحلیل کلیه اطلاعات در داخل و خارج از مرکز که بر فعالیت و عملکرد آن تاثیر می گذارند و ارائه نتایج به ریاست مرکز
-       تلاش برای شناساندن مرکز و اهداف و خدمات آن به جامعه و مخاطبین خاص آن از طرق مختلف
-       تسهیل ارتباط مرکز با سایر مراکز و مجامع علمی داخلی و بین المللی
-       انتشار اخبار مربوط به فعالیت های مرکز از طریق وسایل ارتباط جمعی
-       تهیه و توزیع نشریات داخلی  و بولتنهای خبری برای افزایش آگاهیهای مدیران و سایر کارکنان
-       مطالعه و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات منتشر شده توسط رسانه عمومی که به فعالیت هاي مرکز ارتباط دارد و تهیه پاسخ و توضیح در موارد لازم
-       اجرای سیستم پیشنهادات مرکز
-       اجرای سیستم اطلاعات مدیریت مرکز
-       برگزار کردن نمایشگاهها
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ