روابط عمومی

مديريت روابط عمومي و كليه كاركنان، خود را به تلاش در جهت تحقق اهداف فوق متعهد دانسته و مفاد اين خط مشي به منظور پاسخگوئي به توسعه و تحولات پيش رو، در صورت لزوم ، ساليانه مورد بازنگري قرار مي گيرد .
. بهبود مستمر فعاليت ها و فرآيندهاي داخلي اداره روابط عمومي 

 
افزايش بهره وري و اثربخشي مراسم ها، سمينارهاي علمي و نشست هاي مناسبتي

 
افزايش بهره وري و توانمندسازي کارکنان با رويکرد تخصص گرايي از طريق آموزش و ارتقاء دانش پرسنل

 
توسعه روابط عمومي الکترونيک و استفاده از فنون و ابزارهاي مدرن در حوزه روابط عمومي 

 
توسعه اطلاع يابي و اطلاع رساني در حوزه ملي و بين المللي بمنظور اعتمادسازي در حوزه هاي مختلف دانشگاه

 
ايجاد و توسعه مشارکت و نقش آفريني در تصميمات مديريت ارشد دانشگاه از طريق ايجاد هسته هاي مشورتي، امور تحقيقي، پژوهشي و افکارسنجي در چارچوب راهبردهاي تدوين شده

 
افزايش کيفيت و پوشش اطلاع رساني نشريه خبري بیمارستان

 
تعميق و توسعه ارتباطات مفيد و مؤثر درون و برون دانشگاهي به منظور تأمين منافع مشترک 

 
افزايش و ايجاد درآمدزايي از طريق اصول حرفه اي بازاريابي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-18 13:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ