1- مقاله مروری:
شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
مقدمه: بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. شیوع افسردگی در نتایج مطالعات ایرانی، متفاوت می باشد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی در بیماران دیابت نوع دو در ایران به روش متاآنالیز انجام شده است.  ادامه ...

2- مقاله پژوهشی:
اثر مکمل یاری همزمان کلسیم و ویتامین D بر کنترل گلایسمی، التهاب و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت بارداری: یک مداخله موازی
مقدمه:این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیرات مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر وضعیت متابولیک زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری (GDM) طراحی شده است . ادامه ...

3-مقاله پژوهشی:
تأثیر عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی (ziziphora clinopodioides lam) بر تعداد سلول های فعال بتای پانکراس در موش های سوری دیابتی نوع یک ناشی از استرپتوزوتوسین
مقدمه:دیابت یک اختلال متابولیک است که در اثر تولید ناکافی انسولین یا نیود گیرنده های انسولین ایجاد می گردد. این بیماری در حال حاضر عامل مهمی در ناتوانی و بستری شدن بیماران بوده و فشار مالی قابل توجه ای را به جامعه تحمیل می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی کاکوتی کوهی بر تعداد سلول های فعال بتای پانکراس در موش های سوری دیابتی شده توسط استرپتوسین می باشد. ادامه...

4-مقاله پژوهشی:
بررسی اثر عصاره الکلی هسته انگور (vitis vinifera) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار
مقدمه: یافتن داروهای موثر در التیام زخم دیابتی مد نظر پژوهشگران است. هدف از این تحقیق بررسی عصاره الکلی هسته انگور (vitis vinifera) بر روی ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار می باشد. ادامه ...

5-مقاله پژوهشی:

اثر تعاملی مصرف عصاره دانه انگور همراه با فعالیت هوازی بر نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیر فعال بالای 60 سال سالمندان سنندج
مقدمه: هایپرلیپیدمی عامل اصلی خطر بیماری های قلبی - عروقی (CVD)  و از مشکلات شایع در جامعه است. پژوهش حاضر به بررسی اثر مکمل دانه انگور همراه با فعالیت هوازی بر نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند می پردازد. ادامه ...

6- مقاله مروری:
دستکاریهای ژنیتیکی جنین،ملاحظات و چالش های اخلاقی آن
چکیده: زمینه و هدف: دستکاری ژنتیکی جنین عرصه ای از دانش بشری است که در آن با استفاده از قابلیتهای دانش مهندسی ژنتیک می توان تدابیر درمانی مناسبی برای شماری از بیماریها ارائه کرد. این فناوریهای نوین علی رغم تحولات چشمگیری که در درمان برخی از بیماریها به ارمغان آورده، چالش های اخلاقی و حقوقی متعددی را در زمینه های علوم پزشکی و زیستی، تحت حوزه اخلاق زیستی مطرح نموده است. از این رو این مرور روایتی با هدف شناخت آثار و چالش های ناشی از دستکاری ژنتیکی جنین انسان صورت گرفته است. ادامه ...

7- مقاله پژوهشی
ارزیابی شایستگی فرهنگی در پرستاران
چکیده:زمینه و هدف: تنوع فرهنگی بیماران از جمله مسائلی است که پرستاران در محیط های بالینی با آن مواجه هستند. بنابراین شایستگی فرهنگی پرستاران برای برقراری ارتباط موثر با بیماران و ارتقای سطح سلامتی آنان امری ضروری است. لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شایستگی فرهنگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1393 انجام شده است. ادامه...

8- مقاله مروری
عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی-مقطعی
چکیده: مقدمه: انگیزه پیشرفت به عنوان یک عامل موفقیت، به ویژه در دانشجویان پرستاری، به عنوان افراد ارائه دهنده خدمات آینده سلامت کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، از این رو هذف از این مطالعه تعیین میزان انگیزه پیشرفت و عوامل بر آن در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی تهران در سال 1393 بود. ادامه...

9-مقاله پژوهشی
بررسی BMI و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری
چکیده:مقدمه: دیابت بارداری شایع ترین اختلال طبی در دوران بارداری است که منجر به بروز عوارض متعدد مادری و نوزادی می گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی  و متغییرهای جمعیت شناختی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. ادامه...

10-مقاله پژوهشی:
اپیدمیولوژی بیماری مالاریا در شهرستان لارستان طی سالهای 89-1377
مقدمه و هدف:مالاریا یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی در سراسر جهان به خصوص مناطق گرمسیری به شمار می رود که سالیانه بین 300 تا 500 میلیون نفر به آن مبتلا شده و حدود یک میلیون نفر در اثر این بیماری می میرند. هدف از این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی بیماری مالاریا در شهرستان لارستان می باشد. ادامه ...

11-مفاله پژوهشی
الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در اشریشیا کلی جدا شده از آب
سابقه و هدف: میزان مقاومت آنتی بیوتیکی به خصوص مقاومت در برابر آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید در باکتری اشریشیا کلی به سرعت رو به افزایش است. باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک مانند اشزیشیا کلی که از انسان و حیوانات به داخل منابع آبی منتشر شده اند ممکن است به عنوان یک دهنده ژن مقاومت آنتی بیوتیکی برای دیگر باکتری های اشریشیا کلی بیماریزا عمل کنند و یدین ترتیب شمار زیادی از این باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم خواهند شد.هدف از این مطالعه ، تعیین شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید در ایزوله های باکتری اشریشیاکلی جدا شده از منابع آب استان البرز است. ادامه ...

12- مقاله پژوهشی
عوامل موثر بر تأخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال و شمال غربی ایران
چکیده و هدف: تشخیص به موقع بیماری تب مالت به خصوص در مناطق غیر آندمیک همواره با تأخیر و یا اشتباه همراه است. این مطالعه با هادف شناسایی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماری تب مالت در شمال و شمال غرب ایران انجام شد. ادامه...


13- مقاله پژوهشی
نقش تجهیزات ایمنی در کاهش شدت آسیب های سر و صورت در تصادفات موتور سیکلت و خودرو
چکیده و هدف: سوانح ترافیکی در ایران هر ساله منجر به مرگ و میر ، مصدومیت و خسارات اقتصادی زیادی می گردد. هدف از این مطاله بررسی نقش تجهیزات ایمنی بر کاهش شدت آسیب های سر و صورت ناشی از سوانح ترافیکی ، در رانندگان خودرو و موتورسیکلت بود. ادامه...


14- مقاله پژوهشی
الگوی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی در موتورسیکلت سواران ایرانی در سال 1391
چکیده و هدف: موتورسواران از مهمترین و آسیب پذیرترین کاربران راه می باشند. این مطالعه با هدف بررسی الگوی اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی در موتور سواران کشور انجام شد. ادامه ...

15-مقاله پژوهشی
شکاف بین تئوری و عمل در پرستاری: بودن یا نبودن
مقدمه: پرستاری یک رشته عمل گرا است و تشابه زیادی با مکتب پراگماتیسم دارد. مطالعات فراوان هر کدام از جهتی خاص و در جامعه ای خاص به موضوع پراگماتیسم در پرستاری پرداخته اند و یافته های ای مطالعات اغلب با یکدیگر در تناقض هستند . از مجموع این مطالعات می توان به این نتیجه رسید که منظور از شکاف بین تئوری و عمل، منطبق نبودن آموزش های تئوری با آن چیزی است که پرستاران در بالین باید انجام دهند.  ادامه...

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 11:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ