مسئول کمیته: اعظم نظریان

اعضای ثابت کمیته:

رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان
معاون اجرایی
مسئول بخش فناوری اطلاعات
مسئول مدارک پزشکی
مسئول برگزاری کمیته ها
نماینده دفتر پرستاری
مسئول واحد بهبود کیفیت
مسئول واحد آموزش
رابط ارزشیابی بیمارستان
مسئولین بخش های اداری
مسئولین بخش های درمانی
دبیر کمیته : مسئول فناوری اطلاعات

شرح وظایف کمیته :

اجرای استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش اعتبار سنجی
بررسی و ارائه راهکار در جهت توسعه فناوری اطلاعات در مرکز
بررسی و نظارت بر وضعیت موجود سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری
هدایت نظارت بر اجرای پروژه های در دست اجرای فناوری اطلاعات
اندازه گیری و برنامه ریزی اصلاحی شاخص های مرتبط با این کمیته (درصد و تعداد سیستمهای نرم افزاری، تعداد کاربران اینترنتی
راه اندازي و آموزش سيستم اتوماسيون اداري در بیمارستان
نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی در راستای پیشرفت اطلاعات رایانه ای کارمندان

نصب آنتی ویروس تحت شبکه بر روی همه سیستم های بیمارستان
 ايجاد كارگاه و كلاسهاي آموزشي در بیمارستان براي ارتقاي بیمارستان


 توالی برگزاری جلسه های کمیته:

حداقل هر ماه یکبار جلسه تشکیل می شود و مستندات نگهداری می شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 11:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ