کمیته دارو ودرمان 
       
               رئیس کمیته:رئیس بیمارستان(دکتر باغبان)                
               دبیر کمیته:سرپرست داروخانه(دکتر محمودیان)                                                                                                              
                       
    اهداف ووظایف:
                                                                                                                                                    
  -تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن
- تدوین فهرستی از داروهای خود به خود متوقف شونده ، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود.
- تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع(آنتی بیوتیک ها)
- تنظیم،پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها
- تدوین خط مشی ها و روشهایی برای کاهش اشتباهات تجویز داروها و عوارض جانبی ناخواسته
- تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هر یک از بخش های بیمارستان موجود باشد.
- تهیه فهرستی از داروهای پرخطر یا داروهای با احتمال خطر بالا
- تهیه فرآیندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستانی نیستند.
- ترویج شیوه های علمی درمان و دارو در سطح بیمارستان.


اعضای کمیته:    

رئیس بیمارستان(دکتر باغبان)
مدیر بیمارستان(مسعود جوکار)                                                                                                                           
معاون اجرایی(لیلا عالیشوندی)                                                                                                 
مدیر پرستاری(مرضیه خاتونیان)                                                                                    
دکترای داروسازی(دکتر محمودیان)   
دبیر کمیته ( دکتر محمودیان)                                                    
مدیر داخلی داروخانه(طاهره اتحادی)                                                                               
مسئول کمیته ها(زهرا احمدی)                                                            
سرپرستار بخش اتفاقات(محبوبه کشاورز)      
بهبود کیفیت(فخرالدین سیمکانی)   
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ