مسئول کمیته: احمد رضا میرزائیان

وظایف کمیته بحران
بررسی و تعیین بحران و بلایای محتمل در منطقه
تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحرانو بلایا
تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
نظارت بر انجام وظایف مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطرای در زمان بروز بحران
فعال سازی برنامه در زمان بحران
نظارت بر برگزاری مانورهای فرض، مانور آتش نشانی و تخلیه
نظارت بر آموزش کامل کارکنان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه
 
 توالی برگزاری کمیته:
حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه و مستندات نگهداری می گردد.
توضیح:
این کمیته جایگزین کمیته سوانح، فوریت های پزشکی و حوادث غیرمترقبه در ضوابط فعلی ارزشیابی می گردد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ