ردیفنام بیمارستانآدرس وب سایت بیمارستان
1بیمارستان نمازی
2درمانگاه شهید مطهری 
3بیمارستان آنکولوژی امیر 
4 درمانگاه چشم پزشکی پوستچی
5درمانگاه امام رضا (ع) 
6 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حضرت زینب (س)
7بیمارستان شهید فقیهی 
8مجتمع تخصصی و فوق تخصصی نادر کاظمی 
9بیمارستان حافظ 
10بیمارستان چمران 
11بیمارستان خلیلی 
12بیمارستان اعصاب و روان 
13بیمارستان علی اصغر (ع) 
14بیمارستان شهید رجایی 
15بیمارستان شوشتری 
16بیمارستان ابن سینا 
17بیمارستان قلب الزهرا (س) 
18بیمارستان قطب الدین 
19بیمارستان شهید دستغیب 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ