منشور اخلاقی بیمارستان امام هادی (ع)


با احترام فراوان از آنجا که خدمت به خلق، اکرام و جلب رضایت آنان در انجام امور محوله از عبادات بوده و موجب رضایت خداوند باری تعالی را فراهم می سازد؛ ما مدیران و کلیه کارکنان این اداره خود را از خدمت گزاران مردم دانسته و در راه رسیدن به مقصود خود خود که همانا تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان است هم پیمان شده تا بر باورهای زیر هم عقیده و استوار باشیم.
ما خدمت به مردم و اکرام و احسان  و پاسخگویی به آنان را تکلیف الهی و وظیفه قانونی و انسانی خود می دانیم و مصمم هستیم آن را همواره محقق کنیم.
خدمت ما همواره مزین به سرعت ، دقت ، صداقت، امانت، نظم  و خوش خلقی خواهد بود.
ما با التزام به وحدت، خرد جمعی و مشارکت همگانی را منشأ توفیق و مایه آبرومندی در پیشگاه خداوند و مردم دانسته و برای تحقق آن می کوشیم.
ما مصمم هستیم زمینه مساعد برای رشد معنوی و مادی کارکنان بیمارستان و توسعه ظرفیت یادگیری برای آنان را فراهم کرده و نسبت به سلامت تن و روان و اندیشه همه احتمام ورزیم.
ما معتقدیم تبعیض پدیده شومی است که یأس و نا امیدی را حاکم می گرداند و شایسته سالاری بر مبنای عدالت و ضوابط را همواره محقق خواهیم کرد.
ما از مسئولیت خود در برابر مصونیت جامعه خویش و همه انسانها از امراض و بیماریها آگاهیم و بدون وقفه هوشیاری بر صیانت از سلامتی نسل حاضر و نسل های آینده کوشش می نماییم.
صرفه جویی و ارتقاء بهره وری ، بهبود مستمر در همه ابعاد و روش ها و احترام به یکدیگر و محبت و الفت در محیط کار و خانواده و جامعه هدف همیشگی ماست.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ