ردیفنام داروخانهنام مسئول شماره تماسآدرس
1دکتر غلامی نژاد  خیابان سپاه جنب شبکه بهداشت و درمان
2دکتر احمدی  خیابان سپاه روبروی خیابان جهاد کشاورزی
3دکتر آریان پور  خیابان سپاه روبروی میلاو رایانه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ