فرآیند پذیرش در بخش رادیولوژی


فرآیند پذیرش در بخش آزمایشگاه


فرآیند پذیرش در بخش اطفال

فرآیند ترخیص در بخش اطفال


فرآیند پذیرش در بخش زنان

فرآیند ترخیص در بخش زنان


فرآیند پذیرش اتاق عمل

فرآیند ترخیص از اتاق عمل


فرآیند پذیرش سونوگرافی


فرآیند پذیرش درمانگاه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-23 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ