فرآیند تشکیل پرونده جهت بیماران بستری در اتفاقات

فرآیند تشکیل پرونده جهت بیماران بستری در بخش

فرآیند گرفتن رضایت جهت ترخیص با میل شخصی

فرآیند خالی کردن بگ ادراری

فرآیند مراجعه بیمار تصادفی

فرآیند اعزام بیمار

فرآیند مانیتورینگ کردن بیمار

فرآیند استفاده از داروهای نارکوتیک در بخش و تأمین داروهای نارکوتیک

فرآیند تعویض پانسمان

فرآیند لوله گذاری داخل تراشه

فرآیند نوشتن گزارش پرستاری

فرآیند احضار پزشک بر بالین بیمار

فرآیند ترخیص بیمار با دستور پزشک
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ