امور فرهنگي

نام نام خانوادگی مسئول : اسماعیل میرزائیان
 
مشاركت در برگزاري سمينارها و گردهمايي تخصصي و عمومي بیمارستان
پوشش تبليغي سازمان ها و فضاهاي عمومي سازمان در گراميداشت ايام و
مناسبت هاي ويژه.
تدوين و اجراي طرح جامع تبليغات براي فضا سازي فرهنگي- تبليغي در
بیمارستان
مديريت نمايشگاه ها(سالانه، دايمي و...) در خارج و داخل بیمارستان
طراحي و توليد هداياي تبليغاتي براي اهدا به مخاطبان.
تهيه، تدوين و اجراي تقويم مراسم داخل بیمارستان
راه اندازي و اداره موزه و اتاق انتظارات بیمارستان
توليد و سفارش ساخت آگهي هاي تلويزيوني و فيلم هاي مورد نياز براي تبليغ عملكرد و مستند سازي سازمان. 
انتشارات
    تدوين كتب، جزوه ها و تهيه مواد انتشاراتي به منظور معرفي بیمارستان
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سياست ها، فعاليت ها، طرح ها، و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
تدوين و انتشار خلاصه عملكرد سازمان براي ارائه به افكار عمومي.
انتشار نشريه داخلي و برون سازماني بیمارستان
سنجش افكار عمومي
تهيه گزارش هاي تحليلي ادواري(ماهانه/فصلي/سالانه) از افكار عمومي داخل و خارج از سازمان براي ارائه به مديريت.
نقد و بررسي بازتاب فعاليت هاي سازمان در نظر اقشار مردم به ويژه نخبگان، رسانه ها، و دستگاه ها از يكسو و مديران و كاركنان از سوي ديگر و ارائه گزارش آن به مديريت.
سنجش افكار عمومي درون سازماني به منظور بازيابي مسائل و ارائه راه كارهاي مناسب به مديريت.
طراحي و اجراي نظام گردآوري پيشنهادهاي كاركنان به منظور ترغيب كاركنان به مشاركت هر چه موثرتر در بهبود جريان امور سازمان.
پژوهش و برنامه ريزي
تهيه گزارش هاي عملكرد دوره اي از فعاليت هاي روابط عمومي.
نوآوري، خلاقيت و طراحي فعاليت هاي جديد در قلمرو وظايف روابط عمومي.
نظارت و ارزيابي فعاليت ها و اعمال نتايج حاصل در برنامه ها و فعاليت هاي آتي.
طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاي كليه اموري كه به رشد كمي و كيفي ارتباط و همدلي بين سازمان و مردم دستگاه ها و مديران و كاركنان با يكديگر بينجامد.
 


 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 9:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ