بخش اتفاقات
 
نام و نام خانوادگی مسئول : محبوبه کشاورز
 
 وظایف عمومی پرستاران

جلب اعتماد و اطمینان مدد جو ( فرد ، خانواده ، جامعه)

بررسی ، شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده

تعیین ، ثبت مشکلات ، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش

برنامه ریزی اقدامات مراقبتی بر اساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در پرونده

مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیتهای تیم پیراپزشکی

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن    
 
 
وظایف تخصصی  پرستاران بخش اورژانس

تریاژ:
ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مدد جویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده

ارزیابی سیستماتیک و سریع ( ثانویه) بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیب های احتمالی

ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار

بر آوردن نیازهای فوری مددجو

قرار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز

بررسی مجدد و متناوب بیماران

تکمیل فرم بررسی تریاژ

برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها

اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو

راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری

 شماره تماس مستقیم :  07138758322
تماس با شماره های 38758312 الی 38758316 و گرفتن داخلی 248
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-7 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ