مدیریت خطر    Risk Management

آنچه در این محور
مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی،پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده،سیستم های گزارش دهی و پیگیری رویدادهای نامطلوب است.
 
تعاریف

- مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ، آسیب یاتخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود. 
- ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد،احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب.
- شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه،آسیب به اموال و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد.

تعریف مدیریت ریسک در حوزه
سلامت

انجام فعالیت های بالینی و اداری برای شناسایی ، ارزیابی ، و کاهش خطر آسیب به بیماران ، کارکنان ، و ملاقات کنندگان و خطر از دست دادن خود سازمان  می باشد.

سطح ریسک

- ناچیز: هیچ عملی مورد نیاز نیست.
- قابل تحمل: هیچ کنترل بیشتری مورد نیاز نیست.
- متوسط: اقدامات کاهش خطر باید اجرا شود.
اساسی: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود.
تحمل ناپذیر: فعالیت باید تا زمانی که ریسک کاهش یابد شروع نشود و اگر کاش ریسک امکان پذیر نیست فعالیت به کلی انجام نگردد.

رویکرد مدیریت ریسک

-
رویکردهای "واکنشی" و "بلادرنگ"
- آموختن از چیزهایی که اشتباه انجام شده است.(واکنشی)
- جلوگیری از خطرات بالقوه که در خدماتی که مراکز درمانی ارائه می کنند تاثیر می گذارد (بلادرنگ) 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ