شرح وظايف مسئول حاكميت باليني :

استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستان

نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاکمیت  بالینی در بیمارستان

تعيين اهداف و استراتژي هاي كلان بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار در راستاي نظام حاكميت باليني در حوزه تحت پوشش

برنامه ريزي كلان در جهت استقرار و اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت و ارتقاي ايمني بيمار  در راستاي نظام حاكميت باليني

پيگيري در خصوص ايجاد نظام جامع مديريت خطر

پيگيري در خصوص ايجاد نظام يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده

پيگيري در خصوص نظام رسيدگي به شكايات

انجام مميزي باليني در بخش هاي بيمارستان

تدريس كلاس هاي حاكميت باليني 
 
بر روی لینک زیر کلیک کنید

حاکمیت بالینی بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-27 9:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ