لیست داروهای یخچالی بیمارستان امام هادی (ع)


v   دمای یخچال باید بین 2-8 درجه سانتی گراد باشد و باید از یخ زدگی داروها جلوگیری شود.

v   از گذاشتن مواد غذایی در یخچال دارویی جدا پرهیز کنید.

v   با توجه به اختلاف در فرمولاسیون داروهای شرکت های مختلف ملاک اصلی نگهداری دارو شرایط درج شده در بروشور است.

v   هنگام تحویل داروهای یخچالی از داروخانه به بخش باید دارو در کیسه حاوی برچسب داروهای یخچالی قرار داده شود تا سریعا به یخچال انتقال داده شود.

یخچال باید دارای دماسنج و رطوبت سنج  باشد و دمای یخچال در ساعات مختلف اندازه گیری و بر فرم های مخصوص همرا با نام مسئول و ساعت ارزیابی ثبت شود

آمپول اریتروپویتین (EPREXR)

آمپول ویتامین سی

ویال عقرب گزیدگی

ویال ایمنوگلوبولین آنتی RH (RhoGAMR)

آمپول سوکسینیل کولین

ویال ضد مار گزیدگی

آمپول کلسی تونین

ویال پروپوفول

آمپول ایزوپروترنول

آمپول بتا متا زون LA

قطره پلی میکسین

قطره کلرامفنیکل

آمپول آمیودارون

اسپری بینی دسموپرسین

ایمنوگلوبولین کزاز

 قلم انسولین LantusR

اسپری کلسی تونین

 قلم انسولین NovoRapidR

شیاف دیکلوفناک

قلم انسولین NovomixR

شیاف استامینوفن

ویال انسولین NPH

شیاف بیزاکودیل

ویال انسولین رگولار

 

آمپول اکسی توسین

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-23 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ