ردیف
عنوان دوره
شغلی/عمومی
تاریخ برگزاری
1
نحوه صحیح گزارش نویسی اوراق پزشکی و پرستاری4ساعت شغلی
95/02/19
مدون اعتبار بخشی 30 ساعت شغلی
09/03/95 الی 23/03/95
 3
 نحوه برخورد با انواع گزیدگی ها در اورژانس 4 ساعت شغلی
02/04/95
4
 کاربرد فناوری اطلاعات 6ساعت عمومی
13/04/95 
5
 آسیب شناسی فضای مجازی و آثار آن بر خانواده
           4 ساعت عمومی95/05/06 و 95/05/16
6
 آنفولانزا
3 ساعت شغلی
95/05/14
7
 اصول شستشو و ضد عفونی کردن دست4 ساعت عمومی95/05/17
8
 مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی
 4 ساعت شغلی
95/05/21
  
9
 مهارتهای بالینی پرستاری
9 ساعت غیر حضوری

95/05/20 الی 95/05/327
10 پزشک خانواده6 ساعت عمومی/حضوری

95/06/17
11 شناخت و کنترل عوامل زیان آور محیط کار8 ساعت شغلی  حضوری
95/06/15 الی 95/07/15 
12کارگاه احیا نوزادان  4ساعت شغلی حضوری95/07/08
13انواع مسمومیتها و مراقبت های مرتبط 4ساعت شغلی حضوری
95/07/15  
14نظام مشارکت کارکنان - چالشها و راهکارها7ساعت شغلی غیر حضوری95/08/02
15آشنایی با طرح تکریم مردم6 ساعت عمومی95/08/17
 کنترل کیفی میکروب شناسی4ساعت شغلی95/08/19
  HIV4 ساعت شغلی95/09/17

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-15 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ